UW PRIVACY

Voor een goede begeleiding van uw dier is het noodzakelijk dat ik als uw dienstverlener en/of behandelend therapeut inzake de gedragsbegeleiding van uw dier een dossier aanleg. Dit is met de nieuwe wetgeving die ingaat op 25 mei 2018 ook verplicht. ( AVG wet)

Uw dossier bevat persoonsgegevens, eventuele medische gegevens en behandelplan van uw dier. Ook de voortgang hierin wordt genoteerd.

Uiteraard zal ik mijn best doen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met alle persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.
  • Een klein deel van deze gegevens alleen zal delen met medewerkers in dienst van Lavier
  • Een klein deel van deze gegevens gebruik voor de maandelijkse facturatie.
  • Uw email adres alleen gebruik voor communicatie per mail en het delen van de nieuwsbrief en deze nooit zal delen met derden.
  • Tevens treft u onderaan iedere nieuwsbrief ( ca. 4 per jaar) de mogelijkheid om u af te melden.

Volgens de nieuwe wetgeving dien ik uw gegevens 5 jaar te bewaren.

Indien u niet akkoord bent met bovenstaande vraag ik u vriendelijk dit bij mij kenbaar te maken.